5 tipů jak vyzrát sám na sebe

5 tipů, jak přistupovat k životní krizi, a získat šanci začít znovu a jinak.

Zažili jste krizi? Jedná se o krizi v dospívání (vychováváte dospívající dítě), krizi partnerskou, kariérovou či krizi středního věku? Je velká pravděpodobnost, že jste se s nějakou krizí již setkali nebo setkáte.

Krize je zároveň šancí, jak znovu a jinak začít. Možná by se hodilo pár tipů, jak k těmto životním situacím lépe přistupovat.

1. Nepropadejte panice

Jak na situaci zareagujeme, je na nás. Zkuste vzít paniku či svůj strach na vědomí a mluvte s ním. Jeho ignorace nám moc nepomůže – v nějaké jiné podobě se vrátí. Zkuste si svůj strach představit a domyslet až do konce.

Poznat vlastní strach nám pomůže nalézt možnosti, jak situaci vyřešit. Pokud nás strach pohltí, tak se stáváme ochromenými a nejsme schopni vidět situaci jinak. Ptejte se sami sebe: „Co by mi teď momentálně pomohlo? Kdo by mi mohl pomoci? Co potřebuji k vyřešení situace?“

2. Buďte v klidu a zachovejte chladnou hlavu

Zkuste být pozorovatelem vlastní situace, tzn. snažte se na situaci pohlédnout bez emocí. Buďte logický a věcný. Je to velmi těžké, ale pomůže to. Pokud se Vám to nepovede, tak se strach a nejistota začne vkrádat do života. S emocemi je nadhled nad situací těžký. Začněte přemýšlet o tom, zda jste už podobnou či jinou krizovou situaci zažil/a a co Vám tehdy pomohlo. Každý člověk díky krizi prochází vnitřním otřesem. Může nám pomoct nebo nás vyvést z míry. Rozhodně lepší je ta první varianta.

3. Poraďte se

Pokud se jedná o podnikání, finanční potíže, ztrátu zaměstnání nebo cokoliv jiného, je vhodné využít odborníka v daném oboru. Zkuste si taky promluvit s někým, komu důvěřujete. Může to být partner, kamarádka, kdokoli, komu důvěřujete. Vyhnete se tak pocitům selhání. Zkuste nezávislou osobu, např. kouče. Vyslechne vás, podpoří a doptá se na další informace, uvidí jiné souvislosti a nové možnosti pro Vás, které vy už díky velkému emočnímu vypětí nevidíte.

Nečekejte, že za vás vyřeší problém. Odpovědnost máte především sami za sebe a za svůj život. Tím, že učiníte rozhodnutí, vede vás to k aktivnímu rozhodování o vašem životě.

4. Odkryjte možnosti aneb krize jako šance

Krize je šancí na obrat v životě. Je to pro nás výzva a nová příležitost se z ní něco naučit. Při nefunkčním partnerském vztahu je to příležitost si uvědomit, jaký partner je pro nás vhodnější. Naše šance je spíše v tom, že se staneme opravdovějšími. Pohlédneme do svého života.

5. Po malých krůčcích - malé kroky, velký vliv aneb filozofie Kaizen

Promluvili jste si s kamarádkou? Pominul už ten prvotní šok „co mám dělat?“ Začněte konat a měnit svoji situaci. Malé krůčky (metoda Kaizen) Vám umožní vykročit, a jakmile se dáte do pohybu, uvidíte nové věci, získáte nové nápady a začnete získávat nový pohled na situaci.

Závěrem

Krizím se nejde vyhnout, co  můžeme, je zvládnout je a nepodlehnout jim. Pokud je úspěšně zvládneme, rozhodně se něčemu naučíme, a navíc budeme silnějšími než kdy předtím.

Jsme plně online!
KONZULTACE, WEBINÁŘE, E-LEARNING
ŽIVÉ KONZULTACE, WEBINÁŘE, STREAMY
Krizový management a leadership, manažerské rozhovory na dálku, krizová intervence, svěží mysl a koncentrace a další témata.
E-LEARNING
MOZEK V KONDICI
Kurzy z řady Mozek v kondici jako microlearning videa a online akademie na platformě Digiskills.cz. Dostupné po bezplatné registraci.
PŘEJÍT NA E-LEARNING
testovací přístup
ENERGY
MANAGEMENT
Energy management upevňuje celostní základy dlouhodobě vysokého výkonu. Soustředí se na praktické dovednosti pro chytré průběžné hospodaření s energií.
Více o našem přístupu a o tom, co pro nás znamená energy management