Digitální demence?

Kolik času během dne strávíme s technologiemi?

 

Digitální demence je termín, který zavedl německý psychiatr Manfred Spitzer a označuje nadměrné užívání digitálních technologií,které vede k narušení kognitivních schopností, což jsou schopnosti myslet,řešit problémy, pamatovat si,soustředit se.

V poslední době se totiž objevuje řada studií,které ukazují,že se zvyšující se mírou užívání digitálních technologií se zhoršují některé naše mozkové schopnosti. Některé studie zjistily, že klesá schopnost soustředěného přemýšlení,zhoršuje se paměť,slovní zásoba,spánek, roste roztržitost a jsou narušeny sociální vztahy. Na digitální technologie,hry a virtuálně zprostředkované zážitky dokonce může vzniknout návyk.  

Ve vědeckých kruzích pořád nepanuje shoda v tom, jestli narušení kognitivních schopností je způsobeno přímo digitálními technologiemi nebo se jedná jenom o korelaci. V jednom ohledu se ale vědci shodnou: řada digitálních technologií, především ty se sociálním aspektem, velmi důmyslně využívá náš dopaminový systém odměny a tím nás k sobě poutá, takže u nich strávíme mnohem více času, než bychom chtěli, což pak může vést k problémům zvládat vlastní povinnosti a hovoří se také o možnosti vzniku závislosti. Sociální sítě a různé aplikace totiž poskytují okamžitý pocit uspokojení, který bychom mohli s trochou nadsázky přirovnat k “šlehnutí” drogy.

Podívejte se, jak moc jsme s technologiemi spojeni v běžném dni:

  

Jsme plně online!
KONZULTACE, WEBINÁŘE, E-LEARNING
ŽIVÉ KONZULTACE, WEBINÁŘE, STREAMY
Krizový management a leadership, manažerské rozhovory na dálku, krizová intervence, svěží mysl a koncentrace a další témata.
E-LEARNING
MOZEK V KONDICI
Kurzy z řady Mozek v kondici jako microlearning videa a online akademie na platformě Digiskills.cz. Dostupné po bezplatné registraci.
PŘEJÍT NA E-LEARNING
testovací přístup
ENERGY
MANAGEMENT
Energy management upevňuje celostní základy dlouhodobě vysokého výkonu. Soustředí se na praktické dovednosti pro chytré průběžné hospodaření s energií.
Více o našem přístupu a o tom, co pro nás znamená energy management