Jak být více odolný

O fyzické imunitě jsme už napsali toho mnoho. Co ale ta psychická?

Koronavirus, terorizmus, migrační vlny, globální oteplování, organizační transformace v práci, růst cen nemovitostí, postupující automatizace, která vezme část pracovních míst..žijeme v době, kdy díky globální informační propojenosti víme o všem, co se ve světě děje. Pokud k tomu přidáme neustálý tlak na dodávání výsledků, tak toho je opravdu na jednoho hodně. Hodí se proto vědět, co nám může pomoci tyto turbulentní časy ustát bez vážnějších následků. 

Když jsme ve stresu, máme tendenci sahat po externích řešeních, které nám dočasně uleví, ale z dlouhodobého hlediska jsou nevýhodné. K tomu, abychom stres zvládali dlouhodobě, potřebujeme hledat zdroje v sobě. Jaké to třeba jsou? Zdravé mezilidské vztahy, neustálé učení, schopnost říct si o pomoc nebo pocit smyslu v tom, co děláme a tak nějak v životě celkově.

Podstatou resilience je schopnost vrátit se po úderu zpět do hry a to silnější nebo minimálně stejně silní jako předtím. K tomu vám můžou pomoct ochranné faktory jako schopnost náhledu na situaci, vědomí kontroly nad vlastním životem, tvořivost, humor a vztahy.

Všechno je o perspektivě

Stres z našeho života neodstraníme a není dobré před ním ani zavírat oči. Dává nám informaci o tom, že zrovna dochází k situaci, na které nám záleží. Je dobré si tuto informaci vzít a podívat se na to, co přesně nás na dané situaci stresuje. 

Vzpomeňte si na závažnou životní situaci, kterou máte za sebou, nebo třeba i strašidelnou prezentaci, kterou, jelikož čtete tento článek, jste také zvládli. Zkuste si na tyto momenty vzpomenout, když půjde zase do tuhého, dodají vám odvahu. Jak jste to zvládli tenkrát?

Ptejte se, co nejhoršího se vám může stát a jak vám na téhle situaci bude záležet za týden, měsíc, rok...

Co se můžete ze stresových situací naučit?

Pokud se nepoučíte, riskujete, že se vám daná situace bude neustále vracet. Berte tedy překážky jako možnost se o sobě něco dozvědět. Místo: “Proč zase já” se ptejte “Co se z toho můžu naučit?” Může to být cokoliv od zvládání emocí, nových mezilidských nebo technických dovedností. 

Neustálé analyzování vám ale dlouhodobě opět nepomůže. Právě neustále přemýšlení a znovuprožívání stresových situací nás ještě více stresuje. Je třeba konat. Zkuste aplikovat, co jste se o sobě dozvěděli a dělejte vědomé volby, protože nic se nezmění, pokud se nic nemění.

Jak tedy přežít v nejistých časech?

  1. Změna myšlení a perspektivy
  2. Vědomí kontroly nad vlastním životem
  3. Pocit smysluplnosti v tom, co dělám
  4. Všímavost k emocím
  5. Humor a nadhled :)

 

Zdroje:

Jsme plně online!
KONZULTACE, WEBINÁŘE, E-LEARNING
ŽIVÉ KONZULTACE, WEBINÁŘE, STREAMY
Krizový management a leadership, manažerské rozhovory na dálku, krizová intervence, svěží mysl a koncentrace a další témata.
E-LEARNING
MOZEK V KONDICI
Kurzy z řady Mozek v kondici jako microlearning videa a online akademie na platformě Digiskills.cz. Dostupné po bezplatné registraci.
PŘEJÍT NA E-LEARNING
testovací přístup
ENERGY
MANAGEMENT
Energy management upevňuje celostní základy dlouhodobě vysokého výkonu. Soustředí se na praktické dovednosti pro chytré průběžné hospodaření s energií.
Více o našem přístupu a o tom, co pro nás znamená energy management