Emoční inteligence - jak jste na tom?

Když se poprvé objevil termín emoční inteligence, přišlo se současně na zajímavou věc – průměrně inteligentní lidé mohou mít vyšší emoční inteligenci (EQ) než lidé nadprůměrně inteligentní (ti s vysokým IQ). Tento objev nekompromisně naboural dosavadní předpoklad, že vysoké IQ je jediným zdrojem úspěchu.

Emoční inteligence se obtížně definuje – jde totiž o všechno to, co vedle racionální úvahy ovlivňuje naše chování a rozhodování.

Emoce zažíváme všichni, ale jen málokdo je sám od sebe dokáže přesně identifikovat a pojmenovat. A to je problém, protože nesprávně označené emoce (u sebe i druhých) jsou často chybně interpretovány, což vede k iracionálním volbám a kontraproduktivním činům.

Jak poznáme vysoké EQ?

Tak jako u IQ, také pro měření EQ existuje řada vědecky ověřených testů. V následujících řádcích jsou na základě výzkumu TalentSmart shrnuty poznatky o tom, co je jasnou známkou vysokého EQ:

 • Máte rozsáhlou emoční slovní zásobu
  Lidé s vysokým EQ zvládají své emoce, protože jim rozumějí a umějí je pojmenovat. Zatímco někteří řeknou, že se cítí špatně, lidé emočně inteligentní dokáží rozlišit podrážděnost, frustraci či úzkost. Čím specifičtější je pojmenování, tím lepší je i vhled do pocitů – co je způsobilo a co s nimi dělat.
 • Zajímáte se o ostatní
  Nezáleží na tom, jestli jste introvert, nebo extrovert – emočně inteligentní jedinci se zajímají o lidi ve svém okolí. Tato zvědavost je vedena empatií, předním předpokladem vysokého EQ.
 • Nevadí vám změny
  Emočně inteligentní lidé jsou flexibilní a přizpůsobiví vůči permanentním změnám svého prostředí. Vědí, že neřízená averze ke změnám je překážkou úspěchu a štěstí.
 • Znáte své silné a slabé stránky
  Emoční inteligence neznamená jen rozumět svým emocím, ale také vědět, v čem jste dobří a v čem ne. Víte, jak využít svých předností k úspěchu a jak pracovat se slabými stránkami, které vás mohou držet zpátky.
 • Umíte odhadnout charakter
  Vysoké EQ provází schopnost číst v ostatních lidech – pochopit, čím si procházejí. Smýšlení ostatních lidí pro vás není záhadou – rozumíte jejich skrytým motivacím.
 • Máloco se vás dotkne
  Pokud máte dobré povědomí o tom, kdo jste, je pro ostatní velice těžké vás namíchnout či se vás dotknout. Emočně inteligentní lidé jsou sebevědomí a nezaujatí. Jsou schopni si sami ze sebe dělat legraci nebo to nechávají dělat ostatní, protože umějí rozeznat hranici mezi humorem a ponižováním.
 • Umíte říct ne
  Sebeovládání – tedy odkládání vlastního uspokojení a vyhýbání se impulzivnímu chování – je dalším projevem emoční inteligence. Výzkum kalifornské univerzity v San Franciscu zjistil, že čím je pro nás obtížnější říkat ne (v situacích, kdy bychom chtěli či měli), tím více jsme ve stresu a hrozí nám vyhoření nebo deprese.
 • Promíjíte chyby
  Emočně inteligentní lidé se nerýpají ve svých chybách, ale nezapomínají na ně, aby se jich v budoucnu mohli vyvarovat. Pitvání se ve vlastních chybách je nebezpečné stejně jako jejich ignorování.
 • Dáváte, aniž byste očekávali něco na oplátku
  Když vám někdo dá něco (i kdyby "jen" pozornost a čas)  jen tak, aniž by od vás něco očekával, udělá to velký dojem. Emočně inteligentní lidé si budují silné vztahy, protože myslí na ostatní a jednají podle toho.
 • Necítíte zášť
  Badatelé univerzity Emory prokázali, že chronický stres zvyšuje krevní tlak a vyvolává tak onemocnění srdce. Pociťování záště znamená být ve stresu a lidé s vysokým EQ vědomě i podvědomě pracují na tom, aby si takto kontraproduktivní pocity nezpůsobovali.
 • Dokážete neutralizovat toxické lidi
  Jednání s nepříjemnými lidmi je frustrující a vyčerpávající. Vysoké EQ umožňuje při interakci s takto obtížnými jedinci držet emoce na uzdě a řešit situaci racionálně. Emočně inteligentní lidé umějí zvážit hledisko toxické osoby a jsou schopni i s nimi hledat řešení a společnou půdu, bez toho, aby se nechali vmanipulovat do emoční reaktivity.
 • Nehledáte dokonalost
  Emočně inteligentní lidé nemají za cíl dokonalost, protože vědí, že neexistuje. Lidské bytosti jsou od přírody omylné. Pokud je vaším cílem dokonalost, bude vás neustále nahlodávat pocit nevyhnutelného selhání.
 • Oceňujete to, co máte
  Trávit čas rozjímáním nad tím, za co jste vděční, je prospěšné i ze zdravotního hlediska: dle některých studiích přispívá tento vnitřní proces ke snížení produkce stresových hormonů až o 23 %. Logickým důsledkem je lepší nálada a více energie a spokojenosti.
 • Umíte se odpojit
  Pokud jste standardně dostupní 24 hodin denně 7 dní v týdnu (což moderní technologie umožňují), vystavujete se záplavě stresu bez příležitosti k dostatečné regeneraci. Součástí EQ je návyk v pravidelných intervalech odložit telefon, odpojit se od internetu a věnovat sesobě a blízkým.
 • Omezujete příjem kofeinu
  Nadměrný příjem kofeinu uvolňuje adrenalin. Ten stimuluje tzv. poplachovou reakci řízenou vývojově nejstaršími strukturami v mozku, která znemožňuje racionální uvažování při stresové situaci. To se jistě hodí, když vás při procházce v horách pronásleduje medvěd; ovšem ne už tolik při odpovídání na nepříjemný e-mail.
 • Dostatečně spíte
  Během spánku se mozek doslova nabíjí. Zpracovává vzpomínky z prožitého dne, které následně ukládá nebo "maže". Díky tomu se ráno probudíte svěží a s čistou hlavou. Při nedostatku spánku se snižuje  pozornost, oslabuje sebekontrola a paměť. Pro jedince s vysokým EQ je proto dostatečný a kvalitní spánek prioritou.
 • Nejste negativističtí
  Čím více se zaobíráte negativními myšlenkami, tím silnějšími je děláte - což je mj. důsledek přirozené tendence mysli zaobírat se primárně hrozbami. Většina z nich je ale jen tím, čím jsou – tedy myšlenkami, nikoliv fakty.  Rozdíl mezi fakty a pouhými myšlenkami lidé s vysokým EQ dokážou rozeznat.
 • Nenecháte si kazit radost
  Když mají emočně inteligentní lidé radost z něčeho, co dokázali, nenechají si tuto radost nikým zkazit. Nejsou závislé na tom, co si o nich myslí ostatní, protože jejich sebeúcta přichází zevnitř.


Tak co, jak na tom jste s emoční inteligencí vy? Co vás v článku inspirovalo? Jaké máte otázky? Na čem byste chtěli a mohli snadno zapracovat?

 

 

Jsme plně online!
KONZULTACE, WEBINÁŘE, E-LEARNING
ŽIVÉ KONZULTACE, WEBINÁŘE, STREAMY
Krizový management a leadership, manažerské rozhovory na dálku, krizová intervence, svěží mysl a koncentrace a další témata.
E-LEARNING
MOZEK V KONDICI
Kurzy z řady Mozek v kondici jako microlearning videa a online akademie na platformě Digiskills.cz. Dostupné po bezplatné registraci.
PŘEJÍT NA E-LEARNING
testovací přístup
ENERGY
MANAGEMENT
Energy management upevňuje celostní základy dlouhodobě vysokého výkonu. Soustředí se na praktické dovednosti pro chytré průběžné hospodaření s energií.
Více o našem přístupu a o tom, co pro nás znamená energy management