Jakou pozitivní změnu vám krize přinesla?

Krize vám může zbortit svět, ale zároveň dává šanci postavit si nový a lepší.

Je přirozené, že v momentě, když procházíme krizí, se nám svět boří a všechno vidíme černě. S odstupem času se nám ale celá situace může jevit naopak pozitivně. Díky krizi jsme mohli vyrůst, změnit svůj život k lepšímu, zbavit se vztahů, které nám neprospívaly a stali jsme se empatičtější. Krize jsou součástí naší identity  a prohlubují nás.

Výzva: Reflexe

Zkuste si najít chvilku a reflektovat svůj život. Vzpomeňte si na krizové období, jak probíhalo, jak jste to prožívali tehdy a jak se na to díváte dnes. Jaký byl váš život před onou událostí a jaký potom? Co jste si z krize odnesli a co jste se naučili? Co pozitivního vám krize dala? Sami pro sebe si odpovězte na tyto otázky. Uvědomění, ke kterému během této reflexe dojdete, vám pomůže přijmout tyto zkušenosti s vděčností a s budoucími krizemi se vypořádat s větším nadhledem.

 

Jsme plně online!
KONZULTACE, WEBINÁŘE, E-LEARNING
ŽIVÉ KONZULTACE, WEBINÁŘE, STREAMY
Krizový management a leadership, manažerské rozhovory na dálku, krizová intervence, svěží mysl a koncentrace a další témata.
E-LEARNING
MOZEK V KONDICI
Kurzy z řady Mozek v kondici jako microlearning videa a online akademie na platformě Digiskills.cz. Dostupné po bezplatné registraci.
PŘEJÍT NA E-LEARNING
testovací přístup
ENERGY
MANAGEMENT
Energy management upevňuje celostní základy dlouhodobě vysokého výkonu. Soustředí se na praktické dovednosti pro chytré průběžné hospodaření s energií.
Více o našem přístupu a o tom, co pro nás znamená energy management