Jak zvládat životní krize 1/2

Psychická odolnost vůči krizím je dána částečně geneticky, ale je také ovlivněna naším přičiněním a postojem. Kruh blízkých a rodiny či optimismus mohou pak velké životní krize pomoci ustát.

Větší či menší krize k životu patří. Neexistuje jednoduchý návod, jak se jim zcela vyhnout. Může přijít krize partnerská, pracovní či krize středního věku. I když se budeme v jednotlivých oblastech života snažit sebevíc, krize se prostě může dostavit. Dnešní doba je velice uspěchaná a nešetří nikoho, kdo se v ní nechce ztratit. Určité krize překonáme sami, s jinými nám pomohou přátelé, s některými si nevíme rady. Jak se s takovou krizí vypořádat? Když už nás nějaká krize potká? Co dělat, abychom ji ustáli a nezůstali ztracení?

Někdo zvládá náročné životní situace relativně snadno, jiný si s každou těžkostí dělá hlavu a zažívá stres. Psychická odolnost je částečně dána geneticky, z části nám k ní může dopomoci výchova nebo se jí můžeme naučit. Tím, že budeme pracovat na jejím zlepšování, se naučíme být na krize a těžké životní momenty lépe připraveni. Každý z nás totiž v životě zažívá vlny veselejších i obtížnějších chvil. Takže příprava na ty těžší momenty asi nikdy nebude úplně zbytečná. Jak se ale můžeme na takové těžké životní situace vůbec připravit?

Dobří přátelé pomohou

Potřebu zlepšovat svou psychickou odolnost mnohdy pocítíme právě až v těžké chvíli, kdy se cítíme být na dně. V těch světlých chvilkách si někdy ani neuvědomujeme, že je prožíváme, že je nám dobře a nic nám nechybí. A tak jak si ani nepřipouštíme, že by mohlo být hůř, tak si toho dobrého, co právě prožíváme, často ani pořádně nevážíme. Nedochází nám v té chvíli, že nás nedostatečná péče o naše zdraví či naše blízké může dříve či později potrestat. Chybu si někdy uvědomíme až ve chvíli ztráty blízkého či zjištění zdravotního problému. Někdy se však poučíme jen dočasně a když je nám zase dobře jsme schopni páchat tytéž chyby. Přitom každá taková ztráta či zdravotní problém právě mohou vyvolat těžké životní krize.


Chceme-li zlepšit svou psychickou odolnost a tedy být schopni lépe zvládat těžké životní situace, nesmíme v první řadě zanedbávat své zdraví. Dalším ze způsobů, jak toho docílit, je udržovat sociální síť a zůstávat v kontaktu se svými přáteli a blízkými. Je třeba nezapomínat nejen na nejbližší rodinu, ale i na tu vzdálenější a na své přátele. Je fajn se jim čas od času ozvat, někam s nimi zajít nebo si s nimi alespoň popovídat. Oni sami se s námi rádi pobaví a třeba se nám s něčím svěří a my jim tím tak pomůžeme. A v těch pro nás těžkých chvílích budeme my sami rádi za podporu a vědomí, že nejsme na těžkosti sami.

Když nejde o život, nejde o nic

V případě životní krize je nezbytným krokem k jejímu zvládnutí zachování klidu a uvědomění si, že jestliže se zhroutíme, tak nám to příliš nepomůže. Naopak, když se necháme krizí pohltit, nebudeme schopni s ní nic udělat. Je důležité si danou životní krizi přiznat a přemýšlet nad tím, co by nám mohlo pomoci. Neměli bychom se s našimi myšlenkami trápit sami a měli bychom si o nich promluvit s někým z našich blízkých, koho jsme také třeba kdysi podpořili. Třeba nám neporadí zrovna konkrétní kroky, ale může nám alespoň pomoct uvědomit si, že tím svět nekončí, že jde život dál.

Pokud je to jen trochu možné může nám pomoci, když se k danému problému zkusíme postavit jako ke změně, která prostě patří k životu. Život s sebou přináší osobní, pracovní, zdravotní i jiné změny. Některé mohou být velmi těžké, ale když si uvědomíme, že je život plný změn a některé se po jejich překonání mohou ukázat jako změny, jenž v konečném důsledku vedly k lepšímu, mohlo by nám to trochu usnadnit proces jejich přijímání. Uvědomění, že si za jisté skutky a následky můžeme sami, třeba také odlehčí tíživému pocitu, že se nám zase děje něco zlého a pomůže nám to nést lépe odpovědnost za další životní kroky.

Život přináší změny. Je proto dobré se k němu tak postavit. Když zkusíme být alespoň trochu optimisty a na tíživou životní situaci po prvotním šoku pohlédnout jako na příležitost ke změně k lepšímu, třeba se nám těžké životní momenty budou hned od začátku snášet lépe. Každá krize s sebou nese příležitost začít znovu a jinak. Každá krize nám může pomoci poučit se ze svých chyb. Třeba si tím konečně uvědomíme, že si svůj život představujeme v určitém směru jinak a začneme se tím řídit. Budeme-li postupovat krok po kroku můžeme tím postupně získat pozitivní pohled na věc a situaci vyřešit. Pakliže se nám podaří nějakou životní krizi zvládnout, zocelí nás to a případná další krize už nás tolik nezaskočí.

Jsme plně online!
KONZULTACE, WEBINÁŘE, E-LEARNING
ŽIVÉ KONZULTACE, WEBINÁŘE, STREAMY
Krizový management a leadership, manažerské rozhovory na dálku, krizová intervence, svěží mysl a koncentrace a další témata.
E-LEARNING
MOZEK V KONDICI
Kurzy z řady Mozek v kondici jako microlearning videa a online akademie na platformě Digiskills.cz. Dostupné po bezplatné registraci.
PŘEJÍT NA E-LEARNING
testovací přístup
ENERGY
MANAGEMENT
Energy management upevňuje celostní základy dlouhodobě vysokého výkonu. Soustředí se na praktické dovednosti pro chytré průběžné hospodaření s energií.
Více o našem přístupu a o tom, co pro nás znamená energy management